SroGangster - Map 110 Only Asia (Ghost 15s).
Trang chủ: srogangster.com IP: 103.90.225.42 PORT : 15779
☆ THÔNG TIN CHÍNH THỨC SROGANGSTER!
☆ MAP 110 Only Asia; Ghost 15s.
☆ GHOST 10 Giây ; FULL 05 THÀNH..
☆ Alphatest: 13h 31/3/2022
* Open: 13h Ngày 10/4/2021.
==========================================================
* Giới hạn 10 acc/1Pc/1IP; 2 acc job/pc/ip.
* 5h xanh, 1h cam; Sever có bug time 18h và reset time.
* Rate Exp x8;
* Drop gold x1;
* Drop item x2; Khóa kick điểm (LV <20 không qua được các thành Hòa Điền, LKS, Samakan, ALEX); Sv có tích hợp tự động BSC.
* Đồ đạc: Đồ cuối D11 B thường.
* Hệ thống map quái gồm các thành TA, ĐH, HĐ, Samakan, ALEX và AP; Quái lăng mộ được đưa ra Map Samakan
* Archemy: tỉ lệ 1>3 (100, 90%, 85%); 4: 80%, 5: 50%, 6>: Random
* Khóa toàn bộ Q; Khóa lỗ hổng không gian
* Hệ thống bảng xếp hạng TOP Kill khi đi JOB nhận Buff Job hiệu ứng cánh vip.
* Narsun max +10, Narsun 6 bán thẳng trong NPC đặc biệt; Từ narsun 8 trở lên có thêm 5 SM, 5 TT.
* NPC đặc biệt tại thành ĐH
==========================================================
* GIẢI THƯỞNG TOP LEVER:
Top 1: 5.000.000 VND (50% silk KM 100%) + 01 title tím đặc biệt + 01 narsun 8 + 01 PET BCN.
Top 2: 3.000.000 VND (50% silk KM 100%), 1 Pet2 Vip + 01 PET BCN và 01 narsun 6.
Top 3: 2.000.000 VND (50% silk KM 100%) + 01 PET BCN + 01 set TT độc.
Top 4>10: 2k silk.
==========================================================
* Tỉ lệ nạp silk: 1m 10k silk (chưa tính khuyến mãi). Mở hệ thống khuyến mãi 120% một lần duy nhất trong 3 ngày đầu sever OPPEN.
* GIẢI THƯỞNG TOP NONATE:
Top 1 Donate: Nhận Title tự chọn, 01 set thời trang Độc, 01 PET 2 VIP, 01 pet Tinh Tinh Ma, 01 lần bảo toàn chỉ số cộng của item và 01 narsun 9.
Top 2 Donate: Nhận title tự chọn, 01 PET Tinh Tinh Ma, 01 set thời trang độc, 01 lần bảo toàn chỉ số cộng của item (dưới +8) và 01 narsun 8.
Top 3: Nhận 01 set thời trang vip + 01 pet heo vàng+ PET 2 VIP và 01 narsun 7.
* Hệ thống nhận thưởng Buff Vip theo mốc nạp (có thể giao dịch)
* Mốc nạp được cộng dồn suốt chiều dài Sever:
* Từ 05m nhận buff Bạch kim; 3m nhận buff Kim cương, 2m nhận buff vàng; 1m nhận buff bạc
* Từ đủ mỗi 10m nhận thêm 01 lần bảo toàn chỉ số cộng của item.
==========================================================
* Buôn 04 thành Trường An - Đôn hoàng - Hoa Điền - Samakan; NPC bán hàng đặc biệt tại Di chỉ Ninya (khóa buôn thành TA và NPC đặc biệt trong thời gian đua top)
* Lv 80 lên được thú thồ hàng F10; Khoá đi theo khi mặc job.
* Server không Pil đen, không máu tím 25%, khóa drop máu đỏ 25% và các loại máu tím.
* Khoá buôn đêm 00h - 7h; khoá buôn an toàn 1sao (giới hạn 3 lần)
==========================================================
* Hỗ trợ OPEN (item Khóa):
* Sét Sun D6
* 10 chân chạy, 20 DCN, 20 bùa dịch chuyển tức thời
* 1000HP, 1000MP
* PET 3 ngày
==========================================================
* Các Hành vi bị cấm tại Sro Gangster:
* Nghiêm cấm log quá acc theo quy định.
* Sever khóa buôn đêm từ 00h-->7h sáng; khóa farm Berseker; khóa GD, đi theo khi mặc job.
* Nghiêm cấm sử dụng Auto và các loại bot đi theo tự điều khiển Nhân vật khi đi buôn và đi job nói chung.
* Nghiêm cấm sử tool đánh theo chủ pt.
* Nghiêm cấm Fake IP, Fake MAC. Nếu phát hiện block toàn bộ TK liên quan
* Sever nghiêm cấm out hàng 1s: Dùng thief cõng hàng.
* Cấm sử dụng phần mềm auto pk khi log 2acc job/1IP.
==========================================================
--> GM: Nguyễn Đậu:--> https://www.facebook.com/leu.yi.5249
--> Group Sro Gangster :--> https://www.facebook.com/groups/191339139584927
Srogangster.com