TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Vi
BT_AnhTieu
4
6243755
2
Moon
MoonKute
4
5013291
3
Pluto
_KingLion_
4
3617048
4
TiTan
Power_TiTan
4
3296398
5
LongKa
KCTX_Ali
4
912054
6
HunTer_No01
HunTer_No1
3
8288873
7
Amy21
_55_
3
6351405
8
_MenTaiWan_
LoS_GauTruc
3
4090611
9
___DuRex__
Cut_Xa_Tao_R
3
2940443
10
Ngao_Thien2
TrungDia_No1
2
1707434
11
Chung_HaHa
Chung_68KG
2
47618
12
TraXanh
HT_GaRung
1
49500
13
ThomKuTeo
__ThomKuTeo_
1
2988
14
Mr_Culy
63_Ra1___
1
2614
15
Xung_Nhi
HT_002
1
1195
16
Tieu_Ma_Nu
HT_TieuMaNu
1
73
17
TrucAnhDai
111111222
1
0
18
Naruto
CongAnDay
1
0
19
_AnhHieu_
__HIEU__
1
0
20
HaiThao9
AE_DinhCo
1
0